Κακώσεις Αυχένα

Οι αιτίες των κακωσεων του αυχένα χωριζονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Φλεγμονές
    - Οστεοαρθρίτιδα
    - Οστεοπόρωση

2. Μηχανικές κακώσεις
   - Εκφυλισμός μεσοσπονδύλιου δίσκου
   - Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου
   - Στένωση σπονδυλικού σωλήνα

3. Τραυματικές κακώσεις
   - Τραυματισμός αυχένα από βίαιο τράνταγμα -Whiplash
   - Κήλη μεσοπονδύλιου δίσκου
   - Κάκωση Νωτιαίου Μυελού

Αν αφαιρέσουμε τις φλεγμονές, όλες τι άλλες αιτίες θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε αιτίες από μηχανική επιβάρυνση.

    afxenas1
Βασική προϋπόθεση για Κάκωση του αυχένα από μια μηχανική επιβάρυνση είναι η αστάθεια (και της αυχενικής μοίρας ) της Σ.Σ. η αδυναμία δηλαδή της Σ.Σ. να αντέξει τα φυσιολογικά φορτία και να αποτρέψει τις βλάβες στα νευρικά στοιχεία, τη παραμόρφωση και τον πόνο από τις δομικές αλλαγές.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για να μιλήσουμε για τη θεραπεία του ασθενούς θα πρέπει να προηγηθεί η διάγνωση του γιατρού (ορθοπεδικού ή ρευματολόγου). Μια σωστή διάγνωση θα μας επιτρέψει να θέσουμε τους σωστούς στόχους στο πρόγραμμα αποκατάστασης, αλλά συγχρόνως να σχηματίσουμε και μια καλή εικόνα για το τι μπορούμε να περιμένουμε και σε τι βαθμό είναι αναστρέψιμα τα αποτελέσματα των κακώσεων.

ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΑ

- Τι είναι μεταθεραπευτική γυμναστική;
Είναι ο σύγχρονος τρόπος, της γυμναστικής επιστήμης, πρόληψης και αποκατάστασης των μυοσκελετικών παθήσεων


- Πως αντιμετωπίζει τα προβλήματα του Αυχένα;
Στις περιπτώσεις που μπορούμε να επέμβουμε γυμναστικά, στόχος μας είναι η αποκατάσταση της ισορροπίας στην Α.Μ.Σ.Σ. αλλά συγχρόνως και των μυών της ωμικής ζώνης.

afxenas3

Αναλόγως βέβαια με τη πάθηση, θα προσαρμόσουμε και το πρόγραμμα αποκατάστασης. Γιατί διαφορετική θα είναι η πρόταση μας σε μια αιτία, όπως η Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα, από τη πρόταση για μια περίπτωση Κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Η πλειοψηφία όμως των κακώσεων μπορεί να αντιμετωπιστεί αρκετά αποτελεσματικά, μειώνοντας ή και εξαλείφοντας τα κακά τους αποτελέσματα(π.χ πόνος, ζάλη, πονοκέφαλος, πόνος ή μούδιασμα στο χέρι κ.τ.λ.)


Η μεταθεραπευτική γυμναστική από τη μια και η αλλαγή κακών συνηθειών από την αλλη (π.χ. κακή εργασιακή στάση, ή διάβασμα στο κρεβάτι, κ. α.) θα αποκαταστήσουν την ισορροπία στην Α.Μ.Σ.Σ. αλλά και στην ωμική ζώνη συγχρόνως.

afxenas2 

 

Η πλειοψηφία όμως των κακώσεων μπορεί να αντιμετωπιστεί αρκετά αποτελεσματικά, μειώνοντας ή και εξαλείφοντας τα κακά τους αποτελέσματα(π.χ πόνος, ζάλη, πονοκέφαλος, πόνος ή μούδιασμα στο χέρι κ.τ.λ.)
Η μεταθεραπευτική γυμναστική από τη μια και η αλλαγή κακών συνηθειών από την αλλη (π.χ. κακή εργασιακή στάση, ή διάβασμα στο κρεβάτι, κ. α.) θα αποκαταστήσουν την ισορροπία στην Α.Μ.Σ.Σ. αλλά και στην ωμική ζώνη συγχρόνως.

*Για περισσότερες πληροφορίες , που αφορούν κάθε μια από τις προαναφερθείσες αιτίες, διαβάστε το ανάλογο άρθρο.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Σκόλιας Γιώργος, Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αυχενικής Μοίρας Σ.Σ., 2008
Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, Μηχαήλ Τσερμιαδιανός, Ιωάννης Γαϊτάνης, Σπονδυλική Στήλη, 2005