Επικονδυλίτιδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επικονδυλίτιδα είναι το πρόβλημα που δημιουργείται στους τένοντες των εκτεινόντων και καμπτήρων μυών του καρπού και των δακτύλων. Οι μεν εκτείνοντες εκφύονται από τον έξω επικόνδυλο οι μεν καμπτήρες από τον έσω. Ο εκφυλισμός του εκφυτικού τένοντα των μυών και η πρόκληση στην συνέχεια φλεγμονής αποκαλείται επικονδυλίτιδα.

Έτσι έχουμε την έξω επικονδυλίτιδα που είναι πιο συχνή και την έσω επικονδυλίτιδα.

Η ψηλάφηση του έξω και έσω επικονδύλου γίνεται εύκολα με τον αγκώνα σε γωνία 900 , είναι ένας πρακτικός τρόπος για να διαπιστωθεί και η ύπαρξη φλεγμονής. Η επικονδυλίτιδα είναι συνήθως αποτέλεσμα υπερχρησίας και σπανιότερα τραυματισμού.

Παρατηρείται συχνότερα στους τενίστες , μαραγκούς, κρεοπώλες, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και έξω επικονδυλίτιδα λόγω μεγάλης συμμετοχής των εκτεινόντων μυών σε αυτές τις ειδικότητες.


Ενώ η έσω επικονδυλίτιδα, που προκαλείται λόγω καταπόνησης των καμπτήρων μυών του καρπού και των δακτύλων θα παρατηρηθεί σ' όποιον δουλεύει με φτυάρι, σε ηλεκτρολόγους (ξεβίδωμα), οδηγοί, κ.α.

ΑΙΤΙΕΣ

 - Λάθος τεχνική αθλητών

 - Κακός η ακατάλληλος εξοπλισμός (ρακέτες)

 - Υπερβολική εργασία (υπερχησία)

 - Μυϊκή αδυναμία

 - Μυϊκή δυσκαμψία

 - Ανισορροπία ανταγωνιστών μυών της άρθρωσης

 - Ελλιπής προθέρμανση

 - Ανεπαρκής αποθεραπεία (κατ' επανάληψη)
                 epikondylitida2

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

 - Έντονος πόνος στον αγκώνα

 - Οίδημα στην οξεία φάση

 - Δυσκαμψία σε καρπό – δάκτυλο

 - Ευαισθησία στην πίεση της έκφυσης των εκτεινόντων και των καμπτήρων μυών

 - Δυσκολία σε απλές καθημερινές κινήσεις, όπως μια απλή χειραψία, το άνοιγμα μιας πόρτας, πιάσιμο ενός ποτηριού, κ.α

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Άλλη μια περίπτωση υπερχρησίας όπως η επικονδυλίτιδα που μπορεί να προληφθεί όταν υπάρχει ενημέρωση. Βέβαια συνήθως αυτή έρχεται εκ των υστέρων και καθυστερημένα, αλλά και έτσι είναι χρήσιμη για την αποφυγή υποτροπής η επανάληψη της πάθησης.
Στο επίπεδο της θεραπείας πρέπει να ακολουθήσουμε συντηρητική αγωγή με:
 - Αποχή του μέλους από εργασίες
 - Τοποθέτηση πάγου (3-4 φορές την ημέρα)
 - Αντιφλεγμονώδη
 - Τοποθέτηση νάρθηκα για ακινητοποίηση της άρθρωσης
 - Πρόγραμμα ασκήσεων
 - Η αποκατάσταση μπορεί να επέλθει μέσα σε λίγες εβδομάδες, αλλά σε χρόνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν και 6 μήνες.
 - Η χρήση κορτιζόνης (ένεση) στον τένοντα αντενδείκνυται για πολλούς ειδικούς, παρά του ότι θα φέρει πρόσκαιρο αποτέλεσμα, γιατί συγχρόνως λειτουργεί αρνητικά και βλάπτει τον τένοντα.

epikondylitida1

 

ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ & ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Η μεταθεραπευτική γυμναστική θα μας βοηθήσει και στην πρόληψη και στην θεραπεία της επικονδυλίτιδας. Στην πρόληψη με την ενδυνάμωση των ανταγωνιστών μυών ισορροπημένα, αλλά και την βελτίωση της ελαστικότητάς τους. Επίσης στο επίπεδο των συμβουλών που μπορούν να δοθούν σε κάποιους για την πρόληψη από την επικονδυλίτιδα, λόγω του επαγγέλματος τους.

Η θεραπεία της επικονδυλίτιδας όμως είναι υπόθεση της «μεταθεραπευτικής γυμναστικής».

Ο συνδυασμός αντιφλεγμονωδών – πάγου – ξεκούρασης των πρώτων ημερών θα ακολουθηθεί από ένα πλήρες πρόγραμμα ασκήσεων.
Στόχος του προγράμματος η ολική επαναφορά του ατόμου στην καθημερινότητα χωρίς πόνο και μαζί με τις οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχει στην καθημερινότητα του χωρίς να απειλεί για υποτροπή της πάθησης.

Στο πρόγραμμα θα βελτιώσουμε:
 - Την κινητικότητα των αρθρώσεων
 - Την ιδιοδεκτικότητα
 - Την αύξηση της δύναμης των μυών
 - Την βελτίωση της ελαστικότητας των μυών
 - Την χρήση μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης
 - Την αποκατάσταση ισορροπίας των ανταγωνιστών μυών

Η επικονδυλίτιδα είναι άλλη μία μυοσκελετική πάθηση από υπερχρησία που μπορεί να αντιμετωπιστεί με το πιο φυσικό τρόπο. Η περίπτωση χειρουργικής επέμβασης περιορίζεται σε λίγες ακραίες περιπτώσεις.

Εμείς στο «Κέντρο Γυμναστικής LIFE» έχουμε την γνώση και την εμπειρία που θα σας βοηθήσουν να δώσετε τέλος στο πρόβλημα της επικονδυλίτιδας.
Σε συνδυασμό με τις όποιες αλλαγές πρέπει να κάνετε στην καθημερινότητα σας να μην εμφανιστεί πάλι στο μέλλον.