Σύνδρομο Λαγονοκνημιαίας Ταινίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η λαγονοκνημιαία ταινία (Λ.Τ.) είναι μια παθητική δομή που αποτελείται από ινώδη ιστό. Εκτείνεται από το λαγόνιο ακρολοφία (έκφυση) και αποτελεί την συνέχεια της περιτονίας που καλύπτει το μεγάλο γλουτιαίο και τον τένοντα την πλατεία περιτονία και καταφύεται στην περόνη. Το σύνδρομο της Λ.Τ. είναι μια δυσλειτουργία που αφορά την έξω επιφάνεια του γόνατος. Είναι μια κλασσική πάθηση υπέχρησης.
Θα παρατηρηθεί κυρίως στους δρομείς μεγάλων αποστάσεων (γόνατο δρομέα), ακόμα σε όσους αθλητές έχουν χοντρή ταινία παρατηρούνται περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν το σύνδρομο. Δεδομένου ότι η Λ.Τ. κινεί προς τα πίσω τον έξω μηριαίο κόνδυλο κατά την διάρκεια της κάμψης του γόνατος, μπορεί να υπάρξει ενόχληση στην έξω επιφάνεια του γόνατος.
Δηλαδή η Λ.Τ. κατά την διάρκεια της κάμψης – έκτασης του γόνατος κινείται μπρος-πίσω από τον κάθετο άξονα του γόνατος.

Η φλεγμονή αναπτύσσεται συνήθως στο σημείο τριβής της Λ.Τ. με τον έξω μηριαίο κόνδυλο. Η επαναλαμβανόμενη κάμψη – έκταση στο γόνατο και η κίνηση μπρος – πίσω της Λ.Τ. θα ερεθίσουν την Λ.Τ., τον ορογόνο θύλακα και το περιόστεο του πλάγιου μηριαίου επικόνδυλου. Τις περισσότερες φορές το αίτιο στο σύνδρομο τριβής της Λ.Τ. βρίσκεται σε κάποια δυσλειτουργία της κινηματικής αλυσίδας του κάτω άκρου.

Πιθανές αιτίες:
- Ανισοσκελία
- Ραιβό πόδι (σχήμα πετάλου)
- Εσω στροφή κνήμης
- Πρηνισμός του άκρου ποδιού (πλατυποδία)
- Δυσλειτουργία μέσου γλουτιαίου
- Βράχυνση μεγάλου γλουτιαίου
- Τείνοντα την πλατεία περιτονία
- Μυοπεριτονιακοί περιορισμοί

 

Ο πόνος εντοπίζεται κατά μήκος της εξωτερικής πλευράς του γόνατος και μπορεί να αντανακλά στο ισχίο. Προκαλείται μετά από ενεργητική κάμψη – έκταση γόνατος στις 300 και ο κριγμός μπορεί να γίνεται αισθητός και με την ψηλάφηση. Ο εντοπισμός και η αποκατάσταση της δυσλειτουργίας, που είναι η αιτία του προβλήματος για την αποφυγή και επανεμφάνιση του προβλήματος.

   lagonoknimiaia1

ΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η αντιμετώπιση του συνδρόμου της Λ.Τ. στόχο έχει:
- Την ελάττωση του πόνου
- Την διόρθωση της όποιας δυσλειτουργίας του κάτω άκρου που επηρεάζει αρνητικά το πρόβλημα
- Την βαθμιαία επιστροφή στην πλήρη δραστηριότητα
- Μεταξύ των εξετάσεων που θα κάνουμε είναι να ελέγξουμε και τους περιορισμούς του λαγονοψοϊτη ορθού μηριαίου, γαστροκνημίου και υποκνημιδίου. Η αδυναμία του μέσου γλουτιαίου είναι δεδομένη, μετά από πρόσφατη έρευνα που συσχέτισαν την αδυναμία των απαγωγών με το σύνδρομο Λ.Τ.


ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ & ΣΥΝΔΡΟΜΟ Λ.Τ.

Πρώτο μέλημα του ειδικευμένου γυμναστή είναι (ο εντοπισμός της βασικής αιτίας πρόκλησης του συνδρόμου θα μας βοηθούσε πολύ) να σταματήσει την αιτία πρόκλησης του συνδρόμου. Να συμβουλέψει τον αθλητή η ασθενή τι πρέπει να αλλάξει στον τρόπο προπόνησης (η ζωής) προκειμένου να μειωθούν οι τριβές στην Λ.Τ..
Αν εντοπισθούν και βραχύνσεις που ενισχύονται από την στάση στο χώρο εργασίας θα πρέπει να δοθούν συμβουλές για αλλαγή στάσης η ακόμα και ασκήσεις κινητικότητας και διατάσεις των μυών που βραχύνονται κατά την διάρκεια της ημέρας.
Για τους αθλητές (κυρίως δρομείς αποστάσεων) η συχνή αλλαγή παπουτσιών κάθε 3 μήνες, η αποφυγή σκληρών επιφανειών τρεξίματος, οι ανηφόρες αλά και οι κατηφόρες αλλά και η μείωση της ποσότητας της προπόνησης είναι μερικές από τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Για τους αρχάριους η σταδιακότητα στην αύξηση της ποσότητας και της έντασης της προπόνησης είναι επιβεβλημένη.

Οπωσδήποτε δεν πρέπει να ξεχνάμε τις απαραίτητες διατάσεις των βραχυσμένων μυών κυρίως του τείνοντα την πλατεία περιτονία και του μεγάλου γλουτιαίου.

Οι ασκήσεις ισορροπίας επίσης θα μας βελτιώσουν την ιδιοδεκτικότητα της άρθρωσης καλό είναι να γίνονται κάθε μέρα όπως και οι διατάσεις των βραχυσμένων μυών.

Η τοποθέτηση πάγου μετά από την προπόνηση η κάποια ταλαιπωρία της ημέρας βοηθάει πολύ.
Τέλος θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι δεν γίνεται να βοηθήσουμε τον ασθενή αποτελεσματικά και σε βάθος χρόνου, αν δεν θεραπεύσουμε την τυχόν ύπαρξη δυσλειτουργίας στην κινηματική αλυσίδα των κάτω άκρων.

lagonoknimiaia2


Στην προσπάθεια αποθεραπείας θα έχουμε μεγάλη υποστήριξη στο έργο μας και από την μυοπεριτονιακή απελευθέρωση και το σπάσιμο των συμφύσεων κυρίως στην πορεία της ταινίας, αρχίζοντας από τον μεγάλο γλουτιαίο τον τείνοντα την πλατεία περιτονία και τέλος την λαγοκνημιαία ταινία.


Εμείς στο «Κέντρο Γυμναστικής LIFE» έχουμε την γνώση και την εμπειρίας για την αποκατάσταση της ισορροπίας της περιοχής, την ελάττωση του πόνου και την βαθμιαία επιστροφή σας στην πλήρη δραστηριότητα.

Είμαστε από τα λίγα σημεία στην Ελλάδα που θα σας προτείνουν μια ολοκληρωμένη πρόταση θεραπείας αλλά και πρόληψης για την αποφυγή επανεμφάνισης του προβλήματος.

Γιατί μην ξεχνάτε η «Μεταθεραπευτική Γυμναστική» είναι ο σύγχρονος τρόπος πρόληψης και αντιμετώπισης των μυοσκελετικών κακώσεων από την γυμναστική επιστήμη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Σκόλας Γιώργος,
Πρόληψη & Λειτουργική αποκατάσταση κακώσεων του γόνατος, 2005