Σκολίωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκολίωση είναι ένα μυοσκελετικό πρόβλημα της Σπονδυλικής Στήλης (Σ.Σ.) Καθώς την κοιτάμε από πίσω, αντί να είναι σε ευθεία γραμμή, αυτή παρουσιάζει πλάγια κυρτώματα και έχει άλλοτε σχήμα «S» & άλλοτε σχήμα «S». Βέβαια η σκολίωση δεν είναι μόνο οι πλάγιες καμπύλες που βλέπουμε στη Σ.Σ. είναι μια τρισδιάστατη παραμόρφωση της Σ.Σ. με στροφή γύρω από τον άξονα της

Είδη Σκολίωσης:

- Συγγενής
Οφείλεται σε συστηματικές νόσους. Στην συγγενή, η βασική αιτία είναι ένα σφηνοειδούς σπονδυλικό σώμα που κάμπτει προς την αντίθετη πλευρά της Σ.Σ.. Είναι πολύ σοβαρή περίπτωση σκολίωσης, που σφίγγει από την εμβρυϊκή ηλικία & θα απασχολήσει τους γονείς & τον γιατρό από πολύ νωρίς, οι περιπτώσεις άνω των 35-40 καταλήγουν στην χειρουργική επέμβαση.


- Ιδιοπαθής
Ιδιοπαθής Σκολίωση λέγεται η σκολίωση τα αίτια της οποίας είναι άγνωστα.
Και αυτήν την χωρίζουμε σε:
                                        1) Νεογνική (0-3 ετών)
                                        2) Παιδική (4-9 ετών)
                                        3) Εφηβική (άνω των 10 ετών)
Νεογνική: παρατηρείται τους πρώτους μήνες, αλλά η παραμόρφωση συνήθως διορθώνεται, χωρίς καμία θεραπευτική αγωγή, μέχρι το παιδί να κλείσει το πρώτο έτος ζωής. Αποτελεί το 1-2% του συνόλου των ιδιοπαθών σκολιώσεων.
Παιδική: παρατηρείται συχνότερα στα κορίτσια, απ' ότι στα αγόρια (2:1). Η εξέλιξη της νόσου εξαρτάται από την πλευρά του κυρτώματος. Όταν έχουμε το κυρτό προς τα αριστερά έχουμε καλύτερη πρόγνωση από όταν είναι προς τα δεξιά. Η παιδική ιδιοπαθής σκολίωση αποτελεί το 12-21% του συνόλου των ιδιοπαθών σκολιώσεων.
Εφηβική: Η πιο συχνή σκολίωση (80-90%) του συνόλου. Παρατηρείται σε παιδιά ηλικίας από 10-16 ετών. Πιο συχνή στα κορίτσια απ' ότι στα αγόρια (5:1). Ο βαθμός επιδείνωσης αυξάνεται όταν έχουμε ανώριμο σκελετό & μεγάλη παραμόρφωση (>30), ενώ μειώνεται όσο πιο ώριμο σκελετό έχουμε & αντίστοιχα μικρή παραμόρφωση. 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ

Χειρουργικός τρόπος: Για τις ακραίες περιπτώσεις (με σπονδυλοδεσία)

Συντηρητικός: Μέχρι σήμερα η βασική πρόταση ήταν ο κηδεμόνας. Ακόμα ο γιατρός συνιστούσε & γυμναστική, που συνήθως γινότανε υπό μορφήν κινησιοθεραπείας από τον φυσιοθεραπευτή. Όμως και με τις δύο προαναφερόμενες προτάσεις ο έφηβος είχε προβλήματα. Ο μεν κηδεμόνας, που ήταν υποχρεωμένος να φορά από 16-22 ώρες ημερησίως, τον ταλαιπωρούσε & πρακτικά & αισθητικά, ενώ τα αποτελέσματα του δεν ήταν πάντοτε δεδομένα (1) (σε ορισμένες περιπτώσεις & αρνητικά). Η δε γυμναστική από τον φυσιοθεραπευτή & χρονικά ήταν περιορισμένη & επιστημονικά τουλάχιστον μη στοχευμένη απόλυτα στην μυοσκελετική πραγματικότητα που λέγεται σκολίωση.
 
             skoliosi1 
ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ & ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Τι είναι Μεταθεραπευτική Γυμναστική:
Η μεταθεραπευτική γυμναστική είναι ο σύγχρονος τρόπος αντιμετώπισης & πρόληψης των μυοσκελετικών παθήσεων από την γυμναστική επιστήμη. Λειτουργεί στοχευμένα & αποτελεσματικά, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις με στόχο την επαναφορά της ισορροπίας στις αρθρώσεις & σε ολόκληρο το σώμα.

Πως αντιμετωπίζει την Σκολίωση η Θεραπευτική Γυμναστική;
Η ιδιοπαθής σκολίωση, όπως αναφέραμε παραπάνω είναι η πιο συνήθης. Συγχρόνως σε αυτή την μορφή σκολίωσης δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα σκελετικό (π.χ. σφηνοειδή σπόνδυλο) Μπορεί να μην γνωρίζουμε γιατί συμβαίνει αυτή η «παραμόρφωση» της Σ.Σ., γνωρίζουμε όμως τι, συμβαίνει και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Στην περίπτωση λοιπό, της σκολίωσης έχουμε κάποιους μείς, κατά μήκος της Σ.Σ. αλλά & του ισχίου (στην περίπτωση ύπαρξης ατροφικής απόκλισης) που είναι βραχυσμένος (έχουν κοντύνει) & άλλους που είναι αδύναμοι, συγκριτικά με τους αντίστοιχους μείς της αντίθετης πλευράς της Σ.Σ.

Η μεταθεραπευτική γυμναστική γνωρίζοντας το τι συμβαίνει μυοσκελετικά στις περιπτώσεις της σκολίωσης, έρχεται να αποκαταστήσει την μηχανική ισορροπία στην Σ.Σ. με :

- Αποκατάσταση του μήκους τω βραχυσμένων μυών

- Ενδυνάμωση των αδύναμων μυών

- Αποκατάσταση του εύρους κίνησης των αρθρώσεων της Σ.Σ., σε όλο το μήκος της
 
- Βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας

- Ενεργοποίηση- ενδυνάμωση των σταθεροποιών μυών της Σ.Σ.

 
 skoliosi2

Συνεπώς η επιστημονική γνώση έρχεται να μας οπλίσει ολοκληρωτικά απέναντι στο πρόβλημα της σκολίωσης με τέτοιο τρόπο, που γίνεται πολύ γρήγορα αποδεκτός από το παιδί, γιατί, δεν πρόκειται για κάποια «ενοχλητική» θεραπεία αλλά για ''στοχευμένη γυμναστική''.

Το Κέντρο Γυμναστικής LIFE είναι ένα από τα ελάχιστα σημεία στην Ελλάδα που μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά τα άτομα με σκολίωση. Έχουμε την απαιτούμενη γνώση που θα αλλάξει την «ροή» του προβλήματος. Δεν θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση απλώς του προβλήματος, αλλά θα επιταχύνει την βελτίωση του μέχρι την επαναφορά της Σ.Σ. στην φυσιολογική της θέση.

Επειδή η αποκατάσταση της σκολίωσης είναι μια προσπάθεια που δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί πριν την ωρίμανση του σκελετού, το ασκησιολόγιο που προτείνουμε & που ανανεώνεται & ενισχύεται με την πάροδο της θεραπείας, συνοδεύεται & από την απαραίτητη θεωρητική υποστήριξη που με την σειρά της θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα & κατά την διάρκεια της συντήρησης μέχρι την ολοκλήρωση της εφηβείας και την σκελετική ωρίμανση.

Δηλαδή ο στόχος της μεταθεραπευτικής γυμναστικής στην περίπτωση της σκολίωσης είναι διπλός: και να βοηθήσει στην αποκατάσταση του προβλήματος και να συντηρήσει την φυσιολογική στάση της Σ.Σ. μέχρι την ωρίμανση της. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για την Σκολίωση.   

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Σκόλιας Γιώργος, Αντιμετώπιση Προβλημάτων Αυχενικής Μοίρας Σ.Σ., 2008
Αλέξανδρος Χατζηπαύλου, Μηχαήλ Τσερμιαδιανός, Ιωάννης Γαϊτάνης, Σπονδυλική Στήλη, 2005