Λόρδωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Λόρδωση όπως και η Κύφωση ανήκουν στις εμπροσθοπίσθιες αποκλίσεις της Σ.Σ.

Η οσφυϊκή λόρδωση είναι η αύξηση του οσφυϊκού κυρτώματος της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ) με εμπρόσθια κλίση της λεκάνης (οσφυοιερά γωνία >30).

Οι αιτίες της κάκωσης αυτής της Οσφυϊκής Μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Ο.Μ.Σ.Σ.) είναι άγνωστες βασικά.

Για την επιδείνωση της πάθησης όμως, ενοχοποιούνται η κακή στάση του σώματος,τα περιττά κιλά που συνοδεύονται από αδύναμους κοιλιακούς κ.α.

 lordosi1 
Η οσφυϊκή λόρδωση όμως μπορεί να προκληθεί και από την υπερβολική κλίση της λεκάνης προς τα εμπρός. Η αυξημένη οσφυϊκή λόρδωση μπορεί να παραμείνει σαν μόνιμη παραμόρφωση και να επιβαρύνει άμεσα τους μεσοσπονδύλιους δίσκους,με αποτέλεσμα την οσφυαλγία.

Επίσης μπορεί να γίνει αιτία τραυματισμού των οπισθίων αρθρώσεων και της ανάπτυξης αρθροπάθειας σε αυτές.

ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΟΡΔΩΣΗΣ

Η Μεταθεραπευτική γυμναστική είναι ο σύγχρονος τρόπος πρόληψης και αποκατάστασης των μυοσκελετικών παθήσεων.

Η σύγχρονη προπονητική αντιμετώπιση των προβλημάτων της Σ.Σ απαιτεί την ενιαία αντιμετώπιση του Νευρο-Μυο-Σκελετικού συστήματος. Εμείς στο "ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ LIFE" θα εξετάσουμε σε τρία επίπεδα την λόρδωση.Και σε επίπεδο Ο.Μ.Σ.Σ. και στην κλίση της λεκάνης αλλά και στη περίπτωση ύπαρξης κύφωσης(οπότε θα μπορούσε η λόρδωση να λειτουργεί αντισταθμιστικά στη κύφωση).

Πάντως η αποκατάσταση της λόρδωσης προϋποθέτει ένα στοχευόμενο πρόγραμμα γυμναστικής που θα περιλαμβάνει:
-Κινητοποίηση της Σ.Σ
-Ιδιοδεκτικότητα
-Ενδυνάμωση των αδύναμων μυών
-Διατάσεις των βραχυσμένων

 

 lordosi2

Η τελική αποκατάσταση είναι θέμα χρόνου. Συμπτώματα πόνου αν υπάρχουν, υποχωρουν από τις πρώτες μέρες. Και στις τρεις αποκλίσεις της Σ.Σ (Σκολίωση,Κύφωση κ Λόρδωση) στόχος μας είναι η επαναφορά της Σ.Σ στις φυσιολογικές γωνίες της. Αυτο το επιτυγχάνουμε με την αλλαγή στην (μηχανική) ισορροπία της περιοχής.