Σπονδυλολίσθιση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπονδυλολίσθηση ονομάζουμε την ολίσθηση του ενός σπόνδυλου πάνω στο άλλο. Είναι συνήθως πρόσθια και σπάνια οπίσθια ή πλάγια. Πρόκειται για την αρνητική εξέλιξη που έχει κάποιος με την σπονδυλόλυση. Δηλαδή το κάταγμα του τόξου που είχε στο σπόνδυλο διαχωρίζει πια το τόξο από το σπονδυλικό σώμα. Και αυτό με τη σειρά του ''ελευθερώνεται'' από τα οπίσθια σταθεροποιητικά στοιχεία με αποτέλεσμα την ολίσθηση του πάνω στον υποκείμενο σπόνδυλο.

Αυτός ο τύπος ολίσθησης που προϋπάρχει η σπονδυλόλυση και εξελίσσεται σε σπονδυλολίσθηση είναι πιο συχνός στα αγόρια (2/1), παρά του ότι οι σοβαρότερες μορφές της πάθησης παρατηρούνται σε κορίτσια (4/1).

spondilolisthisi1

 

Αιτίες
Βασική αιτία που τα προκαλεί είναι οι επαναλαμβανόμενοι μικροτραυματισμοί και όχι ένας μεγάλος τραυματικός. Άλλες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν την σπονδυλόλυση είναι η κληρονομικότητα(οικογενειακό ιστορικό 33% των περιπτώσεων με συγγενή ανωμαλία στις οπίσθιες αρθρώσεις (μεταξύ 5ου οσφυϊκού και 1ου ιερού συνήθως) αλλά και η εκφύλιση συνήθως μεταξύ 4ου και 5ου οσφυϊκού που οδηγεί σε αστάθεια και ολίσθηση. Παρατηρείται πιο συχνά σε γυναίκες και παρουσιάζεται μετά τα 40.

Πιο συχνές αιτίες μπορεί να θεωρηθούν η διάβρωση του σπονδυλικού τόξου από διάφορα νοσήματα (π.χ μολύνσεις,όγκοι κ.τ.λ.) ή και χειρουργική επέμβαση στη Σ.Σ για άλλους λόγους που θα είχε όμως και σαν αποτέλεσμα τη λύση του τόξου από το σπονδυλικό στόμα (π.χ.ευρεία πεταλεκτομή , όπου αφαιρείται το μεγαλύτερο μέρος από το σπονδυλικό τόξο).

Ο πόνος στη Σπονδυλολίσθηση, όπως και στη Σπονδυλόλυση, συνήθως εντοπίζεται στο ύψος της μέσης αλλά μπορεί και να συνυπάρχει και στους γλουτούς και κάποιες φορές και ισχιαλγία. Όσο πιο σοβαρή είναι η ολίσθηση τόσο πιο έντονος ο πόνος.

spondilolisthisi2

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Υποχώρηση του πόνου παρατηρείται κατά τη κατάκλιση ή με στάση σώματος που θα σπρώχνει το σπόνδυλο αντίθετα από τη πορεία ολίσθησης του.


Η θεραπευτική αντιμετώπιση θα εξελιχθεί από τον τύπο της σπονδυλολίσθησης. Σε κάποιες περιπτώσεις προτείνεται και κηδεμόνας, εφόσον βέβαια η αιτία της πάθησης οφείλεται σε ρωγμή του πετάλου και όχι σε ολίσθηση από άλλους λόγους.


Στις ακραίες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση.

 spondilolisthisi3


ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΙΣΘΗΣΗ

Εφόσον ο γιατρός εκτιμήσει ότι ο ασθενείς μπορεί να δεχθεί βοήθεια από τη γυμναστική, η αντιμετώπιση και εδώ όπως και στη Σπονδυλόλυση θα έχει δυο στόχους.

Από τη μια το ασκησιολόγιο μας θα στοχεύσει στην ανακούφιση του ασθενούς(καμπτικές ασκήσεις) για άμεσο αποτέλεσμα. Από την άλλη ο κεντρικός στόχος θα πρέπει να είναι η σταθεροποίηση της Σ.Σ και κυρίως της Ο.Μ.Σ.Σ.

Όσο πιο ενισχυμένοι είναι οι μεις που σταθεροποιούν την Σ.Σ τόσο δυσκολότερη θα γίνεται η ολίσθηση και η πρόκληση πόνου.

Η γνώση του γυμναστή για το στοχευόμενο ασκησιολόγιο που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε συνδυασμό με τη σταδιακότητα στις ασκήσεις ενδυνάμωσης, τον σωστό τρόπο εκτέλεσης των απαραίτητων διατάσεων τον περιορισμό κινητοποίησης της περιοχής (Ο.Μ.) και τη σωστή ενημέρωση του ασθενούς για τις στάσεις ανακούφισης και επιβάρυνσης του προβλήματος του μέσα στην καθημερινότητα του είναι η σωστή συνταγή βελτίωσης (και πρόληψης για επόμενες εξάρσεις ) των προβλημάτων από μια Σπονδυλολισθηση.

 


spondilolisthisi4


Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι κανένας δεν πρέπει να ξεχνάει το μεγάλο εχθρό για τα προβλήματα μέσης που λέγεται ΑΣΤΑΘΕΙΑ Σ.Σ

Άρα στη περίπτωση της Σπονδυλόλυσης και της Σπονδυλολίσθησης που ενισχύουν ακόμα περισσότερο μια ήδη υπάρχουσα αστάθεια της Σ.Σ,ο ανωτέρω κανόνας ισχύει δυο φορές.