Σπονδυλόλυση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σπονδυλόλυση είναι η παρουσία ρωγμών στο τόξο ενός σπόνδυλου ανάμεσα στις άνω και κάτω οπίσθιες αρθρικές αποφύσεις. Πρόκειται δηλαδή για ένα κάταγμα στο τόξο του σπόνδυλου. Συνήθως παρατηρείται στο 5ο οσφυϊκό και αραιότερα στο 4ο και 3ο , ενώ μπορεί να παρουσιαστεί και σε περισσότερους του ενός σπόνδυλους.
Είναι συχνότερη στα παιδιά άνω των 5 ετών ,στους έφηβους και τους νέους ενήλικες. Παρατηρείται επίσης συχνά στους αθλητές της ενόργανης , της άρσης βαρών
Και του ποδοσφαίρου. Η συχνότητα της πάθησης είναι 5% του γενικού πληθυσμού και είναι πιο συχνή στους άνδρες .

spondilolisi1

Αίτια

Ο μηχανισμός πρόκλησης του κατάγματος αυτού είναι η απότομη υπερέκταση του κορμού σε συνδυασμό με στροφή προς τη μια πλευρά. Πιο συχνά οφείλεται ο τραυματισμός αυτός σε συνεχείς μικροτραυματισμούς και σπανιότερα σε ένα σοβαρό τραυματισμό.

Θεραπεία

Η αρχική αντιμετώπιση της σπονδυλόλυσης είναι συντηρητική.

Οι αθλητές πρέπει να απέχουν των δραστηριοτήτων τους μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Για την ελάττωση του πόνου ο γιατρός μπορεί να συστήσει αντιφλεγμονώδη.

Σπάνια θα συστηθεί και κηδεμόνας του κορμού.

spondilolisi2 

ΜΕΤΑΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΛΥΣΗ

Η αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης που σαν ένα ισχυρό μπαλόνι θα υποστηρίξει από την μέσα πλευρά την Σπονδυλική Στήλη(Σ.Σ) και θα αυξήσει την σταθεροποίηση της είναι ο βασικός μας στόχος.

Η αποφυγή ασκήσεων κινητοποίησης της Οσφυϊκής Μοίρας(Ο.Μ) που θα ''έλυναν'' την περιοχή αντεδείκνηται. Ενώ οι διατάσεις των εκτεινόντων του κορμού θα μείωναν τις πιέσεις στο σπόνδυλο και όπως όλες οι καμπτικές ασκήσεις θα τον ωθούσαν προς τα πίσω ανακουφίζοντας και από τον πόνο.

Καλό είναι βέβαια κατά τακτά διαστήματα να γίνεται και έλεγχος της κατάστασης από το γιατρό(ακτινολογικός έλεγχος). Γιατί υπάρχει η περίπτωση η σπονδυλόλυση να εξελιχθεί σε σπονδυλολίσθηση.

Στο γυμναστήριο επίσης θα είναι καλό να αποφεύγουμε ακραίες υπερεκτάσεις με ταχύτητα και στροφή του κορμού προς τη μια πλευρά. Η ενίσχυση του εγκάρσιου κοιλιακού και του πολυσχιδή είναι απαραίτητη για τη μείωση της αστάθειας.

Η μεταθεραπευτική γυμναστική θα ενεργοποιήσει τα φυσικά στηρίγματα της Σ.Σ και θα υποστηρίξει την σταθεροποίηση της περιοχής που στη περίπτωση της Σπονδυλόλυσης είναι το ζητούμενο για τη μη εξέλιξη της σε σπονδιλολίσθηση αλλά και για την τελική αποθεραπεία της περιοχής.

Η επαναφορά σε δραστηριότητες θα πρέπει να είναι σταδιακή.